»  Pagina principala  »  PHP si mysql »  Descrierea functiilor de manipulare a directoarelor

Descrierea functiilor de manipulare a directoarelor

Functia getcwd
Aceasta functie returneaza un sir de caractere care reprezinta directorul curent. Functia getcwd nu are nici un parametru. In continuare este un exemplu de utilizare al acestei functii:
Exemplu
Rezultat
<?PHP
$cdir = getcwd ( ) ;
echo "Directorul curent este: " . $cdir;
?>
Directorul curent este: /home/php4
Functia chdir
Aceasta functie se foloseste pentru a schimba directorul curent si primeste ca parametru un sir de caractere care reprezinta noul director. Functia chdir returneaza valoarea logica TRUE atunci cand schimbarea directorului curent s-a efectuat cu succes si valoarea logica FALSE in caz contrar.

Functia chroot
Aceasta functie se foloseste pentru a schimba directorul radacina pentru procesul curent si primeste ca parametru un sir de caractere care reprezinta noul director radacina. Functia chroot returneaza valoarea logica TRUE atunci cand schimbarea directorului radacina s-a efectuat cu succes si valoarea logica FALSE in caz contrar. Aceasta functie nu este implementata pe platformele de operare Microsoft Windows si nu este recomandata folosirea ei decat in cazul in care interpretorul PHP este utilizat folosind metoda de executie CGI.

Functia opendir
Aceasta functie se foloseste pentru a deschide un director in scopul citirii continutului sau. Functia opendir are un singur parametru de tip sir de caractere care reprezinta numele directoruiui al carui continut se va prelucra. Aceasta functie returneaza un identificator de acces la continutul directorului si este de tipul resursa. In cazul in care nu se reuseste deshiderea directorului,
functia returneaza valoarea logica FALSE.

Functia closedir
Aceasta functie se foloseste pentru a inchide un director care a fost deschis pentru citire folosind functia opendir. Functia closedir are un singur parametru de tipul resursa, care reprezinta identificatorul de acces al directorului care se doreste a fi inchis. Aceasta functie nu returneaza nici o valoarea, ea avand tipul void.

Functia readdir
Functia readdir se foloseste pentru a citi urmatoarea intrare disponibila intr-un director. Ea are un singur parametru de tip resursa, care reprezinta identificatorul de acces al directorului din care se va citi. Functia readdir returneaza un sir de caractere reprezentand numele urmatoarei intrari din director, in cazul in care nu am ajuns la sfarsitul acestuia sau nu au aparut erori si valoarea logica FALSE in caz contrar. In continuare este un exemplu de utilizare a functiilor opendir, readdir si closedir:
$dir = "E:\\";
$dh = opendir ($dir) ;
echo "Continutul directorului $dir<BR>";
while (false !== ($fis = readdir ($dh) ) ) {
echo "$fis<BR>";
}
closedir ($dh);


Functia rewinddir
Aceasta functie reseteaza pozitia curenta dintr-un director, si anume, daca dupa un anumit numar de citiri este apelata aceasta functie si dupa aceeea se mai citeste o intrare din directorul respectiv, atunci se va returna prima intrare din director. Functia are un singur parametru de tipul resursa, care reprezinta identificatorul de acces al directorului din care se va citi si nu returneaza nici o valoare.

Clasa dir
Aceasta clasa incapsuleaza functiile opendir, closedir, readdir si rewinddir. Structura acesteia este urmatoarea:
class dir {
dir (string director);
string path;
resource handle;
string read ( );
void rewind ( );
void close ( );
}
Constructorul clasei dir primeste ca parametru un sir de caractere care reprezinta numele directorului care se va citi si apeleaza functia opendir. Functiile read, rewind si close din cadrul acestei clase au acelasi comportament cu functiile readdir, rewinddir, respectiv closedir si se deosebesc de acestea prin simplul fapt ca nu mai au parametri, deoarece identificatorul de acces la director este de asemenea incapsulat in cadrul clasei dir. In continuare este prezentat un exemplu de utilizare a acestei clase care reprezinta implementarea cu clase a exemplului anterior:
$d = dir ("E:\\");
echo "Continutul directorului $d -> path <BR>";
while (false !== ($fis = $d -> read ( ) ) ) {
echo "$fis<BR>";
}
$d -> close ( );

Functia mkdir
Aceasta functie se foloseste pentru a crea un director nou si primeste ca parametru un sir de caractere care reprezinta numele directorului care se va crea si atributele acestuia (parametru de tip intreg) in format *nix. Functia returneaza valoarea logica TRUE in caz de succes si valoarea logica FALSE in caz de esec.

Functia rmdir
Aeeasta functie se foloseste pentru a sterge un director de pe disc si primeste ca parametru un sir de caractere care reprezinta numele directorului care va fi sters. Directorul care se doreste a fi sters trebuie sa nu contina nici un fisier sau subdirector. Functia returneaza valoarea logica TRUE in caz de succes si valoarea logica FALSE in caz de esec.Link-ul autorului:
www.tutoriale.far-php.ro

Comentarii
Voteaza acest articol!
 Trimite un comentariu!

Nume *
E-mail *
Comentariu *
  Vreau sa fiu anuntat de urmatoarele mesaje la acest articol

Security image

Fanache A. Remus

www.farsoft.far-php.ro - portofoliu
http://www.farsoft.far-php.ro

Cloud tag

tutorial, photoshop, html, css, javascript, flash, php, mysql, grafica 3D, tutorial, coduri, scripturi, generator de coduri, cursuri php